Våra fastigheter ägs av Brf Grusgropen.

Renew Ekonomi AB svarar för ekonomisk förvaltning, Renew Service AB svarar för teknisk förvaltning och fastighetsskötseln på uppdrag av Brf Grusgropen.

Felanmälan

Det gör man på helgfria vardagar, kl. 08.00-17.00, på telefonnummer 08-34 38 00 eller via mail felanmalan@renewservice.se

Vill du komma i kontakt med styrelsen så ringer du på 070-149 40 24 måndag, onsdag och fredag utom helgdagar mellan 09.00-11.00.

Övrig tid lämnas meddelande på telefonsvararen, via mail till styrelsen@grusgropen.se eller genom att lämna ett meddelande i brevlådan på Stupvägen 37.

Jour, endast akut, i första hand vattenläckor och elfel som inte kan vänta till ordinarie arbetstid görs på telefon: 08-34 38 00.
Hyresfrågor

Frågor kring överlåtelser, pantsättning, hyror, avgifter m.m

Helgfria vardagar 08.00-17.00

Telefon: 08-34 38 00

Felanmälan Kabel-TV

Sollentuna Energi AB, SEAB
Telefon: 08-623 88 66

Felanmälan Hiss

Schindler Hiss AB
Telefon: 020-31 33 33

Felparkering

Robur AB
Telefon: 08-583 53 655