Styrelsens uppgift är att verkställa de beslut som tas på stämman
samt att se till att fastigheten mår bra.

Styrelsen kan du träffa torsdagar jämna veckor, mellan 19.00-19.30 i föreningens expedition. Se anslag på dörren till expeditionen vilka dagar som det är öppet. Det går även bra att kontakta styrelsen på styrelsen@grusgropen.se eller på 070-149 40 24. Svarar vi inte, lämna meddelade så hör vi av oss.

Föreningens brevlåda hittar du på Stupvägen 37. Din tagg öppnar porten. Du når också brevlådan via källaren i höghuset.

Styrelseledamöter
Styrelsesuppleanter
Valberedningen

Valberedningen består av Therese Andersson Lewis och Aytiken Alimu.
Det går bra att kontakta valberedningen på valberedningen@grusgropen.se för frågor och synpunkter.